စည္သူဘေလာ့မွေႏြးေထြးလႈိက္လွဲစြာႀကိဳဆိုပါတယ္

Monday, February 23, 2009

ခ်စ္သူ႔အလွဘြဲ႔

ၾကည့္ၾက အေဆြတို႔……
က်ဳပ္ရင္အစံု ၊ အသည္းအံုကို
ဆြဲႀကံဳယူလွစ္ ၊ တအားခ်စ္ရ
က်ဳပ္ရဲ႕သူမ ေလးေပါ့……။

ေကြးေကြးေကာက္ေကာက္ ၊ မာမီး(mame)ေျခာက္သို႔
မေျဖာင့္မစင္း ၊ ေကသာဆင္းက
အရင္းအဖ်ား ၊ တစ္ထြာမ်ားေတာင္ ရွိသဗ် ။

ေန၀င္ရီေရာ ၊ ညေစာေစာ၌
အေၾကာမသိ ၊ သူ႔အားၾကည့္လွ်င္
အတိေမွာင္ဆင္း ၊ ညီမွ်ျခင္းကား
သူ႔အသားတည့္ ။

ေသြးေၾကာစိမ္းျမ ၊ ၾကည့္ခ်င္ပ ဆို
မိုက္ခရုိစကုပ္ ၊ မ်က္ေမွာင္က်ဳတ္၍
အဟုတ္ၾကည့္မွ ၊ ေရးေရးျပမည္
ဤသည္ သူ႔အေရအဆင္း ။

သံုးဆယ့္ႏွစ္ေခ်ာင္း ၊ မျပည့္ေကာင္းဟု
ဆုေတာင္းထားလား ၊ ထင္ရမွားေအာင္
သူ႔သြားမ်ားကား ၊ ဥသွ်စ္သီးစား ရင္
ဇြန္းမလိုဘူးတဲ့ဗ် ။

ရွိရင္းအသက္ ၊ ႏွစ္ဆထပ္တင္
အတပ္ေျမွာက္ညား ၊ ငယ္ေတာင္သြားမည္
သူကားထို႔ထက္ ၊ ပိုရင့္က်က္၏ ။

ဆံပင္၊ အသား ၊ ရိုး ၊ ေရ မ်ားနဲ႔
ရြယ္အားသိပ္ေကာင္း ၊ သက္လ်ာေလာင္းမို႔
စိတ္ေကာင္းေကာင္း မခ်ဘူးဗ်ာ ။ ။++++++++++++++++++++++++

No comments: