စည္သူဘေလာ့မွေႏြးေထြးလႈိက္လွဲစြာႀကိဳဆိုပါတယ္

Monday, February 23, 2009

လူပ်ိဳႀကီးအေတြး

အျမင္ေလး ဗိုလ္ဆန္ေပမယ့္
လင္ေဆးလိုဟန္ က က်ဳပ္အသည္း ။

အျမင္တယ္မၿငီးတဲ့
ကင္ထယ္ဟီး က က်ဳပ္အသက္ ။

စိန္လာမေခၚရင္ ေတာ့ ၊
အိမ္မွာေခၚတင္ခ်င္တာက
အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ ။

ပလီပလာ ဂိုက္ေတြနဲ႔
ကီရာႏိုက္တေလ ကိုခ်စ္တယ္ ။

တည္သေယာင္ေလးနဲ႔
လီေယာင္ေအး လည္း ခ်စ္တာပဲ ။

ရင္မွာဆင့္ေခၚထားတာက
သဥၹာ၀င့္ေက်ာ္ ေလး ။

အတိတ္စာရင္း တစ္ခ်က္က
ကိတ္၀င္းစလက္ ကိုလည္း မေမ့ဘူး ။

ရင္ဆီတြန္းဖြင့္တာက
ဂ်င္ဂ်ီဟြန္း အခ်စ္ပါ ။

အသက္သြန္ပစ္ရပေစ
သက္မြန္ျမင့္ လည္း ရရင္ယူမွာ ။

သူ႔အသံေလးနဲ႔ က်ဳပ္ကို
အမ်ိဳးမ်ိဳး ပေလးတဲ့
ဂ်ိဳးဂ်ိဳး ေလးကိုလည္း ခ်စ္တယ္ဗ်ာ ။

အမွန္ယူမည္ ဆိုတဲ့စာရင္းမွာ
ဂ်ပန္ ယူရီ ကိုလည္းသြင္းထားတယ္ ။

တကယ္မဆိုင္း အတည္
L ဆိုင္းဇီ လည္းယူမွာပဲ ။

တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ရင္ ၊ လာ၀င္ေဆာ္မယ့္
ညီေတာ္ေနာင္ဘြား ၊ ကာလသားမ်ားကို
အရမ္းအားနာ ၊ သနားတာေၾကာင့္
ဒီဟာေလးပဲ ၊ ေတာ္ေသးၿပီ…… အေဟးေဟး ။ ။++++++++++++++++++++++++

No comments: